Dịch vụ quản trị máy chủ là hình thức cung cấp dịch vụ quản trị kỹ thuật thực hiện tất cả các thao tác quản trị thuộc trách nhiệm của bộ phận tương đương vị trí quản trị hệ thống của khách hàng. Khi thuê dịch vụ quản trị máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất.

DỊCH VỤ NGOÀI PHẠM VI

Yêu cầu

Sản phẩm áp dụng

Hỗ trợ

Chi phí

Cài đặt, cập nhật hệ điều hành

Server/VPS

OS Linux

200.000đ/lần

Cài đặt ControlPanel

Server/VPS

Plesk, cPanel, DirectAdmin theo license & Control miễn phí

500.000đ/lần

Fix lỗi VPS

Server/VPS

Các lỗi liên quan đến cơ sở dữ liệu (MySQL, Mariadb, MongoDB, PostgreSQL..)

500.000đ/lần

Fix lỗi VPS

Server/VPS

Các lỗi liên quan đến Webservices (Apache, Nginx, LiteSpeed..)

500.000đ/lần

Fix lỗi VPS

Server/VPS

Thiết lập bảo mật Firewall

500.000đ/lần


Fix lỗi VPS

Server/VPS

Kiểm tra disk, performance, I/O

200.000đ/lần


Bảo mật 

Server/VPS

Đổi Port & bảo mật SSH

200.000đ/lần

Bảo mật

Server/VPS

Cài đặt và cấu hình phần mềm scan Virus ClamAV, ImunifyAV..

500.000đ/lần


Website

WordPress

Quét và diệt phần mềm độc hại, virus, malware

1.000.000 - 3.000.000/web tuỳ vào hiện trạng

Website

WordPress

Fix lỗi WordPess

200.000 - 500.000đ/lần

SSL

Host/Server/VPS

Xác minh & Cài đặt SSL

200.000đ/lần - SSL DV

1.00.000đ/lần - SSL OV/EV

SSL

Host/Server/VPS

Sửa code để nhận SSL

500.000đ/lần

Backup dữ liệu và gửi link Drive

Host/Server/VPS

Backup code và Database --> gửi dữ liệu bằng link Drive (KH cần download về máy trong vòng 24h)

100.000đ/lần/site (1 site <10GB)

Chuyển dữ liệu từ máy chủ khác

Host/Server/VPS

Chuyển dữ liệu từ lần thứ 2 hoặc vượt quá 5 site hoặc lớn hơn 10GB trên cùng 1 sản phẩm

300.000 đ/site (1 site <10GB)

Chuyển dữ liệu mail

Hostmail/ServerMail

< 10 user

> 10 user

300.000đ/(<10GB)

600.000đ/(<20GB)

Backup lên Drive

Server/VPS

Linux + Control Panel

1.000.000đ/lần

Kết nối với chúng tôi

Để thuận tiện trong công việc. Bạn có thể liên hệ với tôi qua các kênh sau

QUẢN TRỊ VPS

Một sản phẩm của Đỗ Trung Quân

QuantriVPS.com – Thay bạn quản trị máy chủ cho bạn