Home Tin tức Một số lệnh Nén và Giải nén file trong Linux thường dùng

Một số lệnh Nén và Giải nén file trong Linux thường dùng

by QuantriVPS.com
47 views

Trong Linux, có nhiều công cụ để nén và giải nén các file. Dưới đây là một số lệnh phổ biến được sử dụng trong việc nén và giải nén file trên Linux:

1. gzip

 • Nén: sử dụng lệnh “gzip” hoặc “gunzip”.

Ví dụ: gzip file.txt hoặc gunzip file.txt.gz.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “gunzip”.

Ví dụ: gunzip file.txt.gz.

2. zip

 • Nén: sử dụng lệnh “zip”.

Ví dụ: zip archive.zip file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “unzip”.

Ví dụ: unzip archive.zip.

3. Bzip2

 • Nén: sử dụng lệnh “bzip2” hoặc “bzip2 -k” để giữ nguyên file gốc.

Ví dụ: bzip2 file.txt hoặc bzip2 -k file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “bunzip2”.

Ví dụ: bunzip2 file.txt.bz2.

4. XZ:

 • Nén: sử dụng lệnh “xz” hoặc “xz -k” để giữ nguyên file gốc.

Ví dụ: xz file.txt hoặc xz -k file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “unxz”.

Ví dụ: unxz file.txt.xz.

5. Tar:

 • Nén: sử dụng lệnh “tar”:

Ví dụ: tar -cf archive.tar file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “tar”:

Ví dụ: tar -xf archive.tar.

6. Tar.gz:

 • Nén: sử dụng lệnh “tar” và “gzip”:

Ví dụ: tar -czf archive.tar.gz file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “tar” và “gzip”:

Ví dụ: tar -xzf archive.tar.gz.

7. 7-Zip:

 • Nén: sử dụng lệnh “7z a”.

Ví dụ: 7z a archive.7z file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “7z x”.

Ví dụ: 7z x archive.7z.

8. zstd:

 • Nén: sử dụng lệnh “zstd” hoặc “zstd -k” để giữ nguyên file gốc.

Ví dụ: zstd file.txt hoặc zstd -k file.txt.

 • Giải nén: sử dụng lệnh “unzstd”.

Ví dụ: unzstd file.txt.zst.

Lưu ý: Các lệnh nén và giải nén có thể yêu cầu tham số bổ sung để xác định các tùy chọn như cấp độ nén, đường dẫn đến file, thư mục đích, v.v.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

QUẢN TRỊ VPS

Một sản phẩm của Đỗ Trung Quân

QuantriVPS.com – Thay bạn quản trị máy chủ cho bạn