Home Tin tức Hướng dẫn SSH vào VPS Linux

Hướng dẫn SSH vào VPS Linux

by QuantriVPS.com
33 views

SSH là gì?

SSH (viết tắt của từ Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa. Chẳng hạn bạn có một máy tính ở nhà cài Linux có cài SSH thì bạn có thể đăng nhập vào máy tính đó từ xa để quản lý dữ liệu. Các dữ liệu mà bạn gửi đi hoặc nhận thông qua giao thức SSH sẽ đều được mã hóa lại để bảo mật thông tin an toàn hơn.

Truy cập Server/VPS với SSH

Khi bạn mua một VPS Linux hoặc một máy chủ vật lý cài Linux thì bạn sẽ có thông tin đăng nhập thông qua giao thức SSH gồm:

  • IP máy chủ
  • Tên người dùng đăng nhập, đa phần là root
  • Mật khẩu của người dùng, nếu tên người dùng của bạn là root thì mật khẩu này được gọi là mật khẩu root.
  • Cổng giao tiếp: 22, mặc định SSH sử dụng cổng 22.

Với các thông tin đó, bạn đã có thể đăng nhập vào máy chủ Linux của bạn rồi. Trên máy tính Windows bạn có thể tải một phần mềm bên thứ 3 để hỗ trợ, ở đây mình dùng PuTTy một phần mềm thông dụng và rất phổ biến, bạn có thể tải ở link mình để bên dưới.

Tại đây bạn nhập vào thông tin như sau

  • Host Name (or IP address): Nhập vào IP máy chủ của bạn
  • Port: 22 (Mặc định luôn là 22)
ssh 1

Khi hiện thông báo bên dưới bạn chọn YES

Tại đây bạn nhập vào thông tin root của mình.

Lưu ý: TẮT Unikey trước khi nhập để tránh sai sót

  • login as: root
  • password: Nhập vào pass root của bạn (Ở Linux khi bạn nhập pass sẽ không hiện gì cả, bạn cứ nhập bình thường nhé).
ssh 3

Đăng nhập từ Linux/macOS

Nếu bạn sử dụng các hệ điều hành Linux hoặc macOS thì trên máy đã có sẵn công cụ Terminal có thể chạy những lệnh Unix. Tại Terminal, bạn sử dụng lệnh sau để đăng nhập:

ssh [email protected]

Trong đó ssh là giáo truy cập, root là tên người dùng 192.168.9.102 là IP máy chủ. Nếu như Server/VPS của bạn đã đổi Port rồi thì thêm option -p vào như ví dụ sau.

ssh [email protected] -p 2020

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

QUẢN TRỊ VPS

Một sản phẩm của Đỗ Trung Quân

QuantriVPS.com – Thay bạn quản trị máy chủ cho bạn