Home Tin tức Hướng dẫn kiểm tra dung lượng trên VPS

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng trên VPS

by QuantriVPS.com
56 views

I. Giới thiệu

Trong quá trình sử dụng một máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS), việc kiểm tra dung lượng đĩa là một công việc quan trọng để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất của hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra dung lượng trên VPS một cách chi tiết.

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào VPS

Đăng nhập vào VPS của bạn thông qua giao thức SSH hoặc bất kỳ phương pháp truy cập từ xa nào mà bạn đang sử dụng. Sử dụng các thông tin đăng nhập cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ VPS.

Bước 2: Mở terminal hoặc cửa sổ dòng lệnh

Mở terminal hoặc cửa sổ dòng lệnh trên VPS để tiếp tục thực hiện các lệnh kiểm tra dung lượng.

Bước 3: Sử dụng lệnh “df -h”

Sau khi mở terminal, hãy chạy lệnh sau để xem tổng dung lượng đĩa và dung lượng đã sử dụng trên các phân vùng của hệ thống:

df -h

Lệnh trên sẽ hiển thị thông tin về dung lượng đĩa và dung lượng đã sử dụng trên từng phân vùng. Bạn sẽ thấy các cột như Filesystem, Size, Used, AvailableUse%. Dung lượng đã sử dụng sẽ được hiển thị dưới cột “Used” hoặc “Used%” trong đơn vị có thể đọc được như GB, MB hoặc TB.

Bước 4: Kiểm tra các phân vùng

Trong kết quả đầu ra của lệnh df -h, hãy kiểm tra các phân vùng và dung lượng đã sử dụng trên từng phân vùng. Điều này giúp bạn xác định phân vùng nào đang sử dụng nhiều dung lượng hơn.

Bước 5: Sử dụng lệnh “du” để kiểm tra thư mục

Để xem các thư mục chiếm nhiều dung lượng, bạn có thể sử dụng lệnh sau để sắp xếp các thư mục theo dung lượng:

du -sh /* | sort -rh

Lệnh du là một công cụ mạnh mẽ để kiểm tra dung lượng của các thư mục và tệp tin trong hệ thống. Sau khi chạy lệnh du -sh /* | sort -rh, bạn sẽ nhận được danh sách các thư mục gốc trong hệ thống và dung lượng của chúng được hiển thị theo thứ tự giảm dần.

Bạn sẽ sử dụng dh -sh vào dần các thư mục chiếm nhiều dung lượng để kiểm tra. Như ở đây thư mục /home/admin/admin_backups/ của tôi đang chiếm 98GB

Bạn cứ lần lượt chạy lệnh vào thư mục con để kiểm tra chi tiết

du -sh /home/admin/admin_backups/* | sort -rh

Như ảnh bên dưới các file backup chiếm rất nhiều dung lượng

Bước 6: Kiểm tra các thư mục và xóa tệp tin không cần thiết

Kiểm tra danh sách các thư mục được liệt kê từ bước trước và xác định các thư mục có dung lượng lớn. Thường thì các thư mục như /var/log, /var/cache, /tmp, /home hoặc /opt có thể chứa các tệp tin tạm thời, nhật ký hoặc dữ liệu không cần thiết khác.

Sử dụng lệnh cd để di chuyển vào các thư mục đó và kiểm tra các tệp tin. Bạn có thể xóa các tệp tin không cần thiết bằng lệnh rm hoặc xóa các thư mục không cần thiết bằng lệnh rm -r.

  • Ví dụ: Xoá file error.log nằm bên trong trong thư mục /var/log/httpd/
rm -f /var/log/httpd/error.log

Bước 7: Sử dụng find để tìm ra các file lớn

Một tuỳ chọn nhanh là bạn có thể sử dụng lệnh find để tìm và in ra các file lớn. Như lệnh bên dưới sẽ tìm ra 40 file có dung lượng trên. 40MB

find / -xdev -type f -size +40M -exec du -sh {} ';' | sort -rh | head -n40

III. Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách kiểm tra dung lượng trên VPS. Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể xác định các thư mục hoặc tệp tin chiếm nhiều dung lượng và xóa các nội dung không cần thiết để giải phóng dung lượng đĩa. Điều này giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tối ưu. Hãy cẩn thận khi xóa các tệp tin và thư mục để tránh xóa nhầm các tệp tin hoặc thư mục quan trọng.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

QUẢN TRỊ VPS

Một sản phẩm của Đỗ Trung Quân

QuantriVPS.com – Thay bạn quản trị máy chủ cho bạn